Arrow
Arrow
Slider

Workshop

Link between research and stakeholders in Romania within the Horizon Europe framework

Project EXPERT - Excelență, performanță și competitivitate în activități CDI la Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, contract 14PFE/2018.

Workshop

Cerințele contemporane privind competitivitatea cercetării doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. Retrospectivă, prezent și perspective europene

Project ANTREPRENORDOC - "Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor”, code 123847
www.antreprenordoc.ugal.ro